fbpx

Sursa: www.profit.ro – preluare integrala (citat)

…..” Conform art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal, cota redusă de TVA de 5% se aplică în cazul vânzării de locuințe calificate fiscal ca fiind locuințe sociale – respectiv, se îndeplinesc cumulativ cele două condiții, legate de suprafața utilă – sub 120 mp și de preț – sub 450.000 lei (fără TVA) – iar cumpărătorul este o persoană fizică. Norma de aplicare regăsită la pct. 38 alin. (3) din H.G. nr. 1 / 2016 explicitează conceptul fiscal al noțiunii de locuință astfel: „(3) În aplicarea art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal: a). prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care, la data livrării, satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii” Din analiza temeiului normativ, se observă că textul de lege consideră ca locuință acea construcție care satisface cerințele de locuit ale unei persoane ori familii, prin raportare inclusiv la dotările și utilitățile necesare în acest sens. Per a contrario, un loc de parcare, prin natura acestuia, nu servește scopului de a locui, ci este destinat adăpostirii unui mijloc de transport, situație în care nu corespunde noțiunii de locuință în sine destinată unei persoane. În acest sens, apreciez că, în cazul vânzării acestora, regulă generală incidentă este aplicarea unei cote de TVA de 19%. Mai mult decât atât, în opinia mea, nici locuințele livrate „la gri” (și care nu conțin dotările și utilitățile necesare calificării lor ca și spațiu efectiv în care se poate locui ca atare) nu pot fi facturate cu cota redusă de TVA de 5%, chiar dacă suprafața utilă a acestora este sub 120 mp și prețul (fără TVA) este sub plafonul valoric de 450.000 lei. „…….

Citeste continuarea aici: https://www.profit.ro/opinii/cu-ce-cota-de-tva-se-factureaza-locurile-de-parcare-19057248


Leave a Reply